After work - En hel del om bra After work

Aktiviteter vid After Work

Aktiviteter att kombinera med After Work

En after work ska vara kul och ibland kan det vara ännu trevligare om man kombinerar bar, krog eller restaurangbesöket men någon form av aktivitet. Denna aktivitet ska inte ta för lång tid och det är dumt om man blir svettig som t.ex. efter lasergame.

Några mycket trevliga aktiviteter i samband med after work kan vara:

Prova på något nytt vid After Work